Villkor


Här ser du våra villkor. Vänligen läs dessa innan du köper ett värdebevis eller ett presentkort av oss på ActivityGifts.se. Innan du handlar ber vi dig även att bekanta dig med Arrangörens egna villkor.

Company info: company number 109153, with registered office at Portman House, Hue Street, St Helier, JE4 5RP.

 

 

ActivityGifts.se Värdebevis
Varje värdebevis berättigar mottagaren till aktiviteten som anges på framsidan av värdebeviset.

Giltighetstid
Alla värdebevis och presentkort är giltiga i 12 månader från dagen för utfärdandet (om inget annat anges). Information om giltighetstid för vald aktivitet presenteras på värdebeviset.

Köp
Värdebevisen köps via vår webbplats www.activitygifts.se. Alla köp kräver full betalning.Du informeras om betalningssätt vid tidpunkten för köpet. Vi accepterar inte betalning med check eller postanvisning och du kan inte dela upp betalningen. Vi skickar en bekräftelse på din beställning via E-post.

Leverans
Värdebevisen levereras direkt till angiven E-postadress vid tidpunkten för köpet. Ingen extra avgift tillkommer för denna service.Observera att vissa E-postkonton kan klassificera vår E-post som "spam". Om du inte mottar värdebeviset, kontakta oss omedelbart så skickar vi värdebeviset till en alternativ E-postadress. Dina värdebevis finns även tillgängliga på din sida hos Activitygifts.se.

Faktura
Vid betalning med faktura skickas denna via E-post.

Bokning
Observera att alla bokningar är bundna av Arrangörens egna villkor. Du kan få tillgång till Arrangörens villkor genom Arrangörens webbplats eller genom direktkontakt.

Kontakta Arrangören för tidsbokning. Många datum, till exempel helger och semesterperioder är mycket populära så se till att vara ute i god tid. Vi rekommenderar att bokningar görs minst 14 dagar i förväg. Observera att vissa aktiviteter endast har fasta datum. När du bokar din dag, vänligen informera Arrangören om möjliga åskådare. Du kan bli skyldig att skicka ditt värdebevis till Arrangören i förväg för att ordna din bokning. Observera att ditt värdebevis måste presenteras för Arrangören på dagen för aktiviteten.

Återbetalning
Om du ångrar ditt köp, vänligen kontakta oss inom 14 dagar efter köpet och vi kommer att återbetala hela kostnaden för ditt icke-bokade värdebevis. En återbetalning av ett värdebevis kommer inte längre att vara tillgänglig om bokning av aktivitet har gjorts med Arrangören. Alla återbetalningar görs till den person som köpt värdebeviset och pengarna kommer att återbetalas till kredit / bankkort.

Avbokning av aktivitet
När du bokar ett datum med en Arrangör är du bunden av deras villkor, inklusive de som gäller avbokningar. I händelse av att en Arrangör behöver ändra ditt bokade datum eller tid, kommer de att kontakta dig. Vi rekommenderar även att du kontaktar Arrangören dagen innan din bokade aktivitet. I händelse av att aktiviteten avbryts av någon anledning tar vi inte ansvar för eventuella kostnader tex kostnader för resor eller andra utgifter som uppstått i samband med aktiviteten. Observera att aktiviteten kan kräva väntetider, särskilt de som är väderberoende. Det kan hända att en aktivitet blir avbokad eller framflyttad av Arrangören på grund av väder, mekaniska problem, sjukdom eller andra oförutsedda omständigheter utanför Arrangörens kontroll.I händelse av att en aktivitet blir inställd kan du boka en ny tid med Arrangören.

Bytesrätt
Om du eller din mottagare inte är nöjd med aktiviteten på det köpta värdebeviset kan du enkelt byta ut det mot annan aktivitet från vårt sortiment inom  12 månader från utgivningsdatum, förutsatt att du inte har bokat aktiviteten med Arrangören.Om den nya aktiviteten har högre kostnad än tidigare köp betalar du mellanskillnaden. Om den nya aktiviteten är av en lägre kostnad än tidigare köpt värdebevis, kommer ingen återbetalning att ges. När en aktivitet är bokad kan den inte återbetalas eller bytas mot annan aktivitet.

Priser
Vi är 100% pristransparenta och vi fungerar som en mellanhand åt aktivitetsarrangörer. Vi ber Arrangörer att informera oss om prisförändringar i förväg. Om priset för aktiviteten har ökat sedan utgivningsdatum, kan i sällsynta fall ett tillägg tillkomma när du bokar aktivitet med Arrangören. Om du inte vill betala tillägget, kan vi byta eller återbetala ditt presentkort om du så vill. Alla angivna priser är inklusive moms.

Försäkring
Några av de aktiviteter som finns på ActivityGifts.se är riskfyllda. Före bokning eller deltagande av aktivitet bör du vara medveten om detta. Du är själv ansvarig att ta reda på ytterligare information om Arrangören och dess aktiviteter och möjligheter till försäkring. Vi rekommenderar att kontrollera villkoren för Arrangörens försäkringsalternativ.

Restriktioner
Många aktiviteter har restriktioner (såsom ålder, längd, vikt, fysiska och medicinska begränsningar) som kan variera från Arrangör till Arrangör, så vänligen kontrollera dessa innan köp av aktivitet. Uppgifter om enskilda fall finns på ActivityGifts.se eller kan lämnas ut på begäran. Vid tvivel om medicinsk lämplighet, rådfråga läkare innan du bokar aktiviteten.Det är ditt ansvar att välja en aktivitet som är lämpad den avsedda mottagaren och det är mottagarens ansvar att bekräfta att aktiviteten är lämplig före bokning.Vi återbetalar inte värdebevis om deltagaren inte kan uppfylla en arrangörens krav och ej kan delta i aktiviteten.

Bilder, foton och beskrivningar
Beskrivningarna på denna webbplats är så korrekta som möjligt. Fotografier, illustrationer och detaljer kan komma att ändras beroende på de specifika förhållandena för dagen. Den angivna varaktigheten är en indikation på den tid du kommer att spendera på plats.

Klagomål
Om du stöter på några problem eller har några klagomål gällande ActivityGifts.se, vänligen kontakta oss (se Kontakter). I händelse av problem med en aktivitet, ta upp detta med Arrangören, så de har möjlighet att lösa eventuella problem där och då. Om ditt klagomål inte kan lösas på dagen i fråga, skriv ditt klagomål till oss inom en vecka (7 dagar), förse oss med bokningsnummer och med namn på arrangörens kontaktperson som du talat med.

Sekretesspolicy
Se även information om vår sekretesspolicy.

 

 

Om det finns en konflikt eller oklarhet mellan ActivityGifts.se´s villkor och Arrangörens gällande aktiviteter, skall Arrangörens villkor gälla.