Sekretesspolicy

Vi åtar oss att skydda och respektera din integritet.

Denna policy anger den grund på vilken alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas. Läs följande för att se hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är de/den:

• Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats

• Korrespondens om frågor och annan information

• Information om transaktioner och beställningar som du utför via vår webbplats

• Uppgifter om dina besök på vår webbplats

IP-adresser

Information om din dator, inklusive i förekommande fall din IP-adress, operativsystem och webbläsare kan komma att användas för systemadministration. Detta är statistisk data, och identifierar inte någon individ.

Cookies

Är ett måste för att kunna använda vår webbplats. Några av de cookies vi använder är avgörande för att webbplatsen ska fungera. Cookies innehåller information som överförs till din dator. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och för att leverera en bättre och mer personlig service. Du kan välja att stänga av cookies genom inställningen på din webbläsares säkerhetsinställning. Blockerar du alla cookies har du inte tillgång till alla eller delar av vår webbplats.

Observera att våra annonsörer kan också använda cookies, över vilka vi inte har någon kontroll

Lagring av personuppgifter

De data som vi samlar in från dig kan överföras till de som arbetar för oss eller till någon av våra arrangörer. Sådan personal arbetar bland annat med uppfyllandet av din beställning, som tex vid bearbetning av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling.Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Information du lämnar till oss lagras på våra servrar. Betalningstransaktioner krypteras med hjälp av SSL-teknik och vi har ingen tillgång till denna information. När vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Användning av Information

Vi använder informationen som delgetts på följande sätt:

• För att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

• För att ge dig information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål

• För att utföra våra skyldigheter som följer av de kontrakt som ingåtts mellan dig och oss

• För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.

Vi kan också använda dina uppgifter, eller tillåta utvald tredje part att använda dina uppgifter för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa via E-post eller telefon.

Om du redan är kund, kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (E-post) med information om varor och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av baserat på dina tidigare köp.

Om du är en ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller de) kontakta dig på elektronisk väg endast om du har samtyckt till detta.

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt, eller inte vill att vi har möjligheten till att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, kryssa i relevant ruta på formuläret (anmälningsblanketten).

Utlämnande av uppgifter

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part:

• I händelse av att vi säljer eller köper något företag

• Om ActivityGifts.se eller alla dess tillgångar förvärvas av tredje part

• Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor, leveransvillkor, avtal, för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet av ActivityGifts.se, våra kunder, eller andra parter. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer vid tillämpning av skydd mot bedrägerier och kreditrisker.

Dina rättigheter

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och affiliates. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte har något ansvar för dennes policy.

Ändringar i policy

Vi förbehåller oss rätten att utföra eventuella ändringar i vår integritetspolicy. Dessa ändringar kommer då att publiceras på denna sida och, i särskilda fall, meddelar vi dig via e-post.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta vår Kundservice: kundservice@activitygifts.comActivityGifts.com Ltd of Portman House, Hue Street, St Helier, JE4 5RP